JET-ove vrijednosti stvaraju za budućnost

JET-grupa predstavlja poštenost, otvorenost i pouzdanost – prema našim strankama, našim suradnicima te nama samima. Naš uspjeh mjerimo sa trajnim uspjehom naših kupaca i poslovnih partnera te isto tako sa ekološkom prijaznošću našeg načina rada. Sigurnost i budućnost nas i naših suradnika je naš prvenstveni cilj; to uključuje također i zaštitu resursa te odgovornost do okoline i društva.

Sa razvojem, proizvodnjom i prodajom gradbenih proizvoda, savjetovanja i usluga iz područja dnevnog svjetla, prirodnog provjetravanja te dimoodvodnje želimo pridonijeti tome da radna okolina ljudi postane prijatnija i sigurnija.    

Želimo stoga da nas naši poslovni partneri vide kao najbolje.