JET U EUROPI

Kada se susretnu osobni angažman sa dobrim idejama, pouzdanim partnerima te maksimalnom brižljivošću, tada mogu nastati velike stvari. JET-grupa je rezultat načelnog vjerovanja koje dnevno proživljavamo i pretvaramo u veliki asortiman proizvoda i široki spektar kvalitetnih usluga.

Sjedišta JET-grupe daju svoje sposobnosti i proizvode na raspolaganje europskom tržištu. Sa otprilike 700 zaposlenika i preko 40 godina iskustva mi predstavljamo kvalitetu koja decenijama obilježava naše proizvode i našu stručnost. JET-grupa pripada od 2014. privatnoj ulagačkoj grupi EGERIA sa sjedištem u Amsterdamu / Nizozemska.


JET-Vertriebs- und Produktionsstandorte JET-ove prodajne i proizvodne lokacije

JET-Vertriebsstandorte JET-ove prodajne lokacije

ET-Exportaktivitäten JET-ove izvozne aktivnosti