Naša područja djelatnosti

Širok angažman za kvalitetu.

Proizvodi JET grupe odgovaraju najvišim zahtjevima po kvalitetu. Certificiranje naših servisnih usluga te priznanje za uporabljene materijale nude Vam u svako doba garanciju za Vašu sigurnost.

Industrijska gradnja

Mnogostruka rješenja za dnevno svjetlo te uređaje za odvođenje dima i topline nudi naša proizvodna paleta specijalno za industrijsku gradnju. Koncepcija, monataža i održavanje su za industrijske kupce prilagođeni na posebne potrebe i područja uporabe.

više
Industriebau

Arhitektura

Mnoštvo oblika za individualna rješenja predstavljaju poseban izazov. Fleksibilno postupanje sa čeličnim i staklenim konstrukcijama nudi rješenja za svaki projekt, koji jednako zahtijeva kreativnost i estetiku te isto tako proizvodnu kvalitetu i sigurnost.

više

Architekturbau

Tehnika oddimljavanja (RWA) i  tehnički servis

Pouzdanost i sigurnost uređaja za dimoodvodnju pruža JET grupa sa podešenom i kvalitetnom proizvodnom paletom sigurnosnih rješenja. Sa priznatim kvalifikacijama za održavanje uređaja jamče naši suradnici najvišu pouzdanost za trajno funkcioniranje.

više

Kundendienst