JET-Gruppe hrvatski
pretraživanje
pregledni dokumenti
unosi 0
prikazati
Product-ID: #256

Novi JET-ov sigurnosni koncept

Radovi na krovu mogu biti povezani sa velikim rizicima za stručne izvođače. Tome ne mora biti tako. Razvili smo sigurnosan koncept koji nudi aktivnu i pasivnu sigurnost kod svih radova.

Koncept za aktivnu i pasivnu sigurnost.

Ovdje saznajte više:
Prema JET-SAFETY mikro stranici

JET-Safety za upravitelje
JET-ova fleksibilna rješenja dnevnog svjetla nude sa novim karakteristikama koncepta  opremanja sa JET-Safety-karakteristikama veliku sigurnost na radnom mjestu. Tko naručuje radove na krovu može se pouzdati u instalirana obilježja te bez opasnosti izvoditi sve radove na krovu. Za upravitelje to znači najvišu sigurnost za naručene izvođače te djelotvorno smanjivanje rizika koji su uvjetovani sa vlastitim postrojenjima.
JET-Safety za krovopokrivače i uslužne obrtnike
Specijalno za krovopokrivače te servisne izvođače nudi inovativno JET-Safety rješenje najvišu fleksibilnost i djelotvornu sigurnost. Pobrinite se i Vi za sigurnost Vas i Vaših kolega!
Brošuru
za skidanje
pregledni dokumenti
unosi 0
prikazati
JET-Gruppe hrvatski
[Wählen Sie hier Ihre Sprache aus]
[JET Standort-Websites]